שאלון לסגנונות בקבלת החלטות

הסבר כללי
כלי פשוט ומהימן המאפשר הערכה מדויקת של הסגנון האישי. מודד את כושר קבלת החלטות על פי תכונות אישיות דומיננטיות. מורכב משאלון בן 20 שאלות, ופלט מחשב המנתח את התשובות.


פלט התוכנה מציג תאור גרפי של תכונות דומיננטיות על פי הסגנונות הבסיסיים. הפלט מסביר את מיגוון המקצועות והעיסוקים בהם סיכוייך להצליח גדולים יותר.

 

התאור הגרפי כרגע הוא בחינם, הדו"ח המלא עם רשימת מקצועות כרוך בתשלום.

  

כיום משתמשים בשאלון חברות העוסקות בחיפוש, מיון והצבת כח-אדם. סטודנטים המתלבטים בבחירת תחום לימוד, יועצי קריירה, יועצים ארגוניים, אנשים הנמצאים על פרשת דרכים, מחפשי כיוון חדש בחיים,  ואנשים המחפשים התאמה בזוגיות.

 

 כדי לקבל תוצאות מפורטות ורשימת מקצועות ותחומי לימוד שמתאימים לך, ענה על השאלון, בסיום תקבל קוד אישי שלך. התקשר למשרד 09-9541104 ומסור את הקוד ומספר כרטיס אשראי.  או, שלח את הקוד בצרוף שיק על סך 150ש"ח + מע"מ. או, הפקד ישירות לחשבון מספר  13-072-3595097 התקשר ומסור את הקוד. הדו"ח ישלח אליך מיד !!!  בדואר האלקטרוני, בפקס או בדואר לפי בחירתך.

 

לחיילי צה"ל בחובה ובקבע, מבצע: פירוט תוצאות מבחן האישיות ב 100 ש"ח

 

דוגמה לדוח ממוחשב

דו"ח לסגנונות קבלת החלטות

עבור

ישראל ישראלי

22/05/2007

קוד לקוח 435


הקדמה - מצאי סגנונות קבלת החלטות

לכל אחד דרך אופינית לקבלת החלטות - סגנון קבלת החלטה. ישנם המתכננים ומנתחים את המצב בקפידה בטרם ינקטו בצעד מסוים; האחרים נוטים לקחת סיכונים. ישנם המתמקדים בעובדות חותכות ובנתונים, בעוד האחרים נותנים יותר תשומת לב לאנשים ולצרכיהם.

לסגנונות קבלת החלטות שונים, כמו לאנשים השונים זה מזה, יש מוקדי עוצמה ונקודות תורפה. הכרת מוקדי העוצמה ונקודות התורפה עשויה לסייע לאנשים לגלות יותר הבנה בכל הקשור בעצמם ובאחרים. בהבנה זו יכולים מנהלים להשתמש לקבלת החלטות, להטלת משימות, ולהעסקת עובדים ביתר יעילות, והאחרים יכולים לנצלה לבחירת נתיבי קריירה הגיוניים. מצאי סיגנונות קבלת ההחלטות מיועד לסייע לך להגיע להבנה זו.

מצאי סגנונות קבלת ההחלטות כולל ארבעה סגנונות בסיסיים: תקיף, אנליטי, יצירתי, ומתייחס. ניתן לסכם סגנונות אלה כדילקמן:

הסגנון התקיף מנצל גישה שיטתית ויעילה לקבלת החלטות. בהיותו מהיר ומכוון לקבלת תוצאות, סגנון זה עשוי להיות נוקשה יתר על המידה ובלתי אישי במספר מצבים.

הסגנון האנליטי נוקט בגישה הגיונית יותר, ומתמקד בניתוח, תכנון ופתרון בעיות. ההנאה ממצבים מורכבים ומלאי אתגר, עלולה לגרום לו להיות דוגמטי יתר על המידה, מופשט וזהיר במקרים מסוימים.

הסגנון היצירתי נוקט בגישה יצירתית, מסתגלת תוך נטילת סיכון. סגנון זה עלול להיות אידאליסטי יתר על המידה וקשה לשליטה כשהמצב אינו מתאים.

הסגנון המתייחס מתמקד הן באנשים והן בצרכיהם האישיים. הוא מכוון לעבר הפעולה, ומפגין כשרונו בבנין צוותות - ועם זאת, למשתמש בסגנון זה עלול להיות קושי לאמר לאו.

דוח מצאי סגנונות קבלת ההחלטות מציג את תוצאות ניתוח תשובותיך. הניתוח לא רק קובע את הסגנון הסביר ביותר לשימוש, אלא הוא אף מזהה שילובים משתנים של ארבעה הסגנונות הבסיסיים בהם מעדיפים אנשים כמוך להשתמש - בהתבסס על עוצמתו של כל סגנון ונקודת המוקד הכלולה בו. ולבסוף, הוא מציג ניתוח מפורט הכולל אספקטים שונים של סגנון קבלת ההחלטות שלך, כגון גמישות וקטגוריות של המיקצועות המתאימים.פרופיל הסגנון

הטבלה המופיעה להלן מתארת את פרופיל הסגנון הכולל המשתקף ממצאי סגנונות קבלת ההחלטות שלך. הוא משווה את תשובותיך לאלה של כלל האוכלוסיה, ומציג את התוצאות במונחים של אחוזים המתארים כל אחד מארבעה הסגנונות הבסיסיים לקבלת החלטות. טבלה זו מראה גם את הדומיננטיות, או העוצמה של כל סגנון. עוצמה זו מהווה אינדיקציה לתכיפות בה משתמשים בסגנון קבלת ההחלטות. (לעיתים תכופות מאד, לעיתים תכופות, לעיתים מזדמנות, לעיתים נדירות).


אחוז 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
תקיף .
אנליטי .
יצירתי .
מתייחס .
דומיננטיות דגש קל ביותר גיבוי דומיננטי מאד
דומיננטי


בנוסף לפרופיל זה, ניתן לתאר את סגנונך במונחים של אוריינטציה לוגית האופינית לאנשים בעלי נטיה לאונת המוח השמאלית, ואוריינטציה רציונלית או מרחבית המאפיינת אנשים בעלי נטיה לאונת המוח הימנית. פעולה או תוצאות, אוריינטציה המשקפת את הצורך במבנה, וחשיבה או רעיונות, אוריינטציה המשקפת את הטולרנטיות של האדם במצבים דו משמעותיים, אף הם ניתנים לתאור.

ניתוח מצאי סגנונות קבלת ההחלטות קובע גם אם קיימת נקודת מוקד בקרב ארבעה הסגנונות הבסיסיים. נקודת מוקד זו, כאשר היא קיימת, מצויינת באמצעות תת - סגנונות.ניתוח מפורט

ניתוח מפורט של מצאי סגנונות קבלת ההחלטות מראה כי תשובותיך דומות לתשובותיהם של אנשים אחרים המשלבים את ארבעה הסגנונות הבסיסיים, עוצמת סגנון, (תכיפות תדירות השימוש), אוריינטציה של הסגנון, ותת - סגנונות (מוקד) אותם ניתן לתאר כדלקמן:


שמוש תכוף מאד בסגנון שלהלן:


סגנון מתייחס:


מתייחס ובעל אוריינטציה יחסית הכוללת תת - הסגנון:


איסטינקטיבי - מגיב למצבים ולאנשים תוך שימוש באינסטינקטים טבעיים.


מונחה על ידי פעולות עם תת - הסגנון:


נעים הליכות - נהנה מאינטראקציה עם אחרים.


שמוש מזדמן בסגנון שלהלן:


סגנון יצירתי:


בעל נקודת מבט רחבה עם פרספקטיבה של אונת מוח ימנית הכוללת תת - הסגנון:


יצירתי - מחפש בקביעות רעיונות חדשים.


מונחה על ידי רעיונות עם תת - הסגנונות:


זהיר - רואה אלטרנטיבות רבות, ומסוגל להכיר בתוצאות של פעולות.


בעל דמיון - מגלה גישות חדשות שטרם נוסו בעבר.


גישתך לפתרון בעיות

סגנונך משקף אדם אשר לעיתים תכופות מאד משתמש בתחושות, אינסטינקטים, ובאינפורמציה מוגבלת, מגלה ענין במחשבותיהם של אחרים, נמנע מעימות וקונפליקט, מעונין להשביע את רצון כולם; ולעיתים מזדמנות יוצר גישות חדשות ומוצא פשרה מקובלת.


סגנון תקשורת

אדם עם תוצאות הדומות לשלך לעיתים תכופות מאד משתמש בפגישות אינדיבידואליות, אוהב אינטראקציה והחלפת רשמים עם האחרים, מגלה ענין ברגשות האחרים; ולעיתים מזדמנות משתמש בפגישות קבוצתיות, ואוהב הצגות ויזואליות.


סגנון מנהיגות

אופייני כי אדם בעל סגנון כשלך, לעיתים תכופות מאד היה מעונין שהאחרים יקבלו את רעיונותיו והצעותיו, מנסה להסביר מדוע הפעולות נדרשות, מוכן לסייע לאחרים בעבודתם, ורק לעתים רחוקות מתווכח או מתעמת עם אחרים; ולעיתים מזדמנות דן בפעולות הנדרשות.


גמישות הסגנון

תוצאות השאלון מצביעות על אדם המסוגל במעט לשנות את נקודת מבטו.


מקצועות מועדפים

רוב האנשים אינם מודעים למספרם הרב של המקצועות השונים בהם הם עשויים לגלות ענין. למעשה קריירות רבות מאפיינות את רוב האנשים. על מנת לאתר אילו תפקידים תוכל לבצע בהצלחה, תוכנית המחשב של מצאי סגנונות קבלת ההחלטות משמשת ליצירת התאמה בין תשובותיך לבין אחד מתוך 165 דגמי סגנון שונים. לאחר מכן יותאם דגם הסגנון שלך לרשימה של למעלה מ- 600 מקצועות בסיסיים. התאמה זו תיערך על ידי השוואת המאפיינים הקשורים בסגנונך עם הדרישות האופיניות לכל מיקצוע ומיקצוע. מחקר זה הביא לתוצאות הבאות:

מומחה לחינוך או להדרכה, מקצוען רפואי, יועץ, או מקצועות בתחומי ניהול צוות, הנחיה מקצועית, בריאות תעסוקתית, או שירות סוציאלי.


סיכום

ניתוח תוצאות שאלון מצאי סגנונות קבלת ההחלטות שלך מעלה כי תשובותיך תואמות לתשובותיהם של אנשים אשר משתמשים לעיתים תכופות מאד בסגנון המתייחס, משתמשים לעיתים מזדמנות בסגנון היצירתי, והם מונחים על ידי התייחסות והצורך לפעול.


הערה אחרונה למצאי סגנונות קבלת החלטות:

שאלון מצאי סגנונות קבלת החלטות אינו מודד את כל האספקטים של אישיות האדם. כמו כן, כל תפקיד במסגרת קריירה מסוימת או מצב מסוים עשוי להשתנות, הדבר תלוי במעביד ובנסיבות אחרות. וכך, ניתוח זה אינו מהווה ערובה לשביעות רצון מהתפקיד, או להצלחה בכל קריירה שהיא, והוא אינו אמור להיות ואין להשתמש בו כבסיס הבלעדי ליצירת קריירה או להחלטות אחרות.


דו"ח לסגנונות קבלת החלטות

עבור

ישראל ישראלי

22/05/2007

קוד לקוח 435פרופיל הסגנון

אחוז 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
תקיף .
אנליטי .
יצירתי .
מתייחס .
דומיננטיות דגש קל ביותר גיבוי דומיננטי מאד
דומיננטי

מקצועות מועדפים

מומחה לחינוך או להדרכה, מקצוען רפואי, יועץ, או מקצועות בתחומי ניהול צוות, הנחיה מקצועית, בריאות תעסוקתית, או שירות סוציאלי.
תוצאות וסיכומים של השאלון

מתייחס יצירתי אנליטי תקיף מס' שורה
8 2 4 1 1
2 8 1 4 2
1 8 2 4 3
8 1 4 2 4
2 8 1 4 5
4 2 8 1 6
2 4 8 1 7
2 8 4 1 8
1 4 2 8 9
4 8 2 1 10
2 8 4 1 11
1 2 8 4 12
8 1 2 4 13
8 2 1 4 14
8 4 2 1 15
8 1 2 4 16
1 2 8 4 17
8 2 4 1 18
4 1 2 8 19
1 2 4 8 20
83 78 73 66 סה"כ
מאד דומיננטי גיבוי דגש קל ביותר דגש קל ביותר

 
  ראש הדף   contact@shalev-institute.com טל':9541104-09 פקס:153-9-9541104 רח' ארלוזורוב 26, הרצליה 46448 מכון שלו ייעוץ והדרכה
 
האתר עוצב ופותח ע"י מיכאל שאולוב