סגנונות בקבלת החלטות
.
קהל היעד: מנהלים, אנשי מכירות, סוכני ביטוח, אנשים העוסקים במשא ומתן, בשיווק ופירסום
.
פתח מצגת
.
סגנונות בקבלת החלטות

 


 


 


 


 


 


·       מודלים בקבלת החלטות


1.    הנאה וכאב – שני הדחפים המניעים אותנו


2.    מודל האורקל מדלפי


o       דע את עצמך   (הכרה עצמית)


o       אל תפריז       (ערכים ועקרונות)


o       חייך קצובים   (שימוש בזמן בצורה אפקטיבית)


 


3.    סגנונות בקבלת החלטות  (הכרה עצמית)


o       טיפוסי אנשים בסיסיים, וסגנון קבלת ההחלטות שלהם.


§         התקיף – מקבל החלטות בקלות, ומסוגל לשנות דעתו בקלות.


§         ההגיוני – מקבל החלטות באיטיות רבה.


§         היצירתי – "שולף" החלטות מהמותן ללא בדיקה מוקדמת.


§         המתייחס – מסוגל לקבל החלטות גרועות, מתחשב באחרים.


 


·        שאלון בסגנונות בקבלות החלטות   DSI III -


o       זיהוי אישי של  הסגנון האישי בקבלת החלטות.


o       פענוח השאלון וההשלכות האישיות.


תרגול    


o       חלוקת המשתתפים לקבוצות


o       תינתן משימה קבוצתית – המתאימה לחברה בה הם עובדים.


o       פענוח התוצאות לפי קבלת ההחלטות של משתתפי הקבוצה.


o       נציג מכל קבוצה ידווח לשאר הקבוצות על הממצאים.


 


·        סיכום


o       ואהבת את רעך כמו שהוא!!! – אנשים אינם משתנים.


o       שיתוף פעולה בין הטיפוסים השונים - הגדלת הסיכויים להחלטה נבונה.